İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Organizasyon Şeması ve Görev Tanımı Hazırlama Rehberi ile Video Anlatımları

Üniversitemizde uygulanan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 7.2 Yeterlilik şartı ile 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Kontrol Ortamı Bileşeninin 2. Standardı olan Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler: “İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır” genel şartı gereğince, tüm birimlerimizin organizasyon şeması ile birlikte birimde çalışan personellerin görevlerine ilişkin ilgili standartlara uygun görev tanımlarının mevcut olması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda, organizasyon şeması ve görev tanımlarının hazırlanması sürecinde birimlerimize rehber olması amacıyla hazırlanan, RH/GNL/01 Görev Tanımı Hazırlama Rehberi ile video anlatımlar aşağıda yer almaktadır.

  • RH/GNL/01 Görev Tanımı Hazırlama Rehberine ulaşmak için lütfen tıklayınız..
  • Görev Tanımı Hazırlama Video Anlatımına ulaşmak için lütfen tıklayınız..
  • Organizasyon Şeması Video Anlatımına ulaşmak için lütfen tıklayınız..
Menüyü Kapat