İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Birim Faaliyet Raporlarının KDYS'nde Yayımlanması Video Anlatımı

Bilindiği üzere, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin Birim Faaliyet Raporu başlıklı 10'uncu maddesinde, "Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporları harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur." hükmü yer almakta olup Üniversitemiz harcama birimleri ile birlikte koordinatörlük, merkez ve merkezi birimleri de her yıl Ocak ayı sonuna kadar, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi koordinasyonunda Birim Faaliyet Raporlarını hazırlamaktadır.

 

Bu kapsamda, ilgili raporların güvenli elektronik ortamda arşivlenmesinin sağlanması ve ihtiyaç duyulması halinde tek bir sayfa üzerinden tüm raporlara ulaşılabilmesi amacıyla, ÜBYS Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS) içerisinde Raporlar DEB türü tanımlanmıştır. Üniversitemiz harcama birimleri ile birlikte koordinatörlük, merkez ve merkezi birimleri tarafından hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının, KDYS'nde yayımlanması ile ilgili video anlatımlar aşağıda yer almaktadır:

 

  • Birim Faaliyet Raporlarının KDYS'nde Yayımlanması Video Anlatımı 1. Bölüme ulaşmak için tıklayınız..
  • Birim Faaliyet Raporlarının KDYS'nde Yayımlanması Video Anlatımı 2. Bölüme ulaşmak için tıklayınız..
Menüyü Kapat