İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2020 Yılı Kalite Sistemleri Bilgilendirme ve ÜBYS Kalite Doküman Yönetim Sİstemi (KDYS) Uygulama Eğitimi Sunumu ve Video Anlatımları

Bilindiği üzere, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ile düzenlenen Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu gereğince, kurumsal kalite sistemleri çalışmalarımız Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Sistemleri Birimi tarafından koordine edilmektedir.

 

Üniversitemizde yürütülen kalite sistemleri çalışmalarının etkinliğini ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla, 2020 Yılı Kalite Sistemleri Çalışma Planı (PL/GNL/04) 28'inci maddesi ile 05.08.2020 ve 12.08.2020 tarihlerinde tüm birimlerimize yönelik Kalite Sistemleri Bilgilendirme ve ÜBYS Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS) Uygulama Eğitimi gerçekleştirilmesi planlanmıştı.

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Sistemleri Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilmesi planlanan bahse konu eğitimin, ükemizle birlikte tüm dünyada etkisi devam eden Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle, uzaktan video anlatımlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

 

Bu kapsamda, Kalite Sistemleri Bilgilendirme ve ÜBYS Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS) Uygulama Eğitimi Sunumu ve Video Anlatımları aşağıda yer almaktadır:

 

Menüyü Kapat