İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kalite Komisyonu (2019-2021)

KALİTE KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ

Sıra 

No

Kişi Bilgileri

Faaliyet Alanı

Temsil Bilgileri

Adı-Soyadı

Birimi

Görevi

1

Prof. Dr. Saffet Köse

Rektörlük

Rektör

Üst Yönetim

2

Prof. Dr. Turan Gökçe

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Rektör Yardımcısı

Eğitim-Öğretim

3

Prof. Dr. Dr. M. İrfan Karadede

Diş Hekimliği Fakültesi

Rektör Yardımcısı

Toplumsal Katkı

​4

Prof. Dr. Adnan Kaya

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Rektör Yardımcısı

AR-GE ve Girişimcilik

5

Öğr. Gör. Nuretdin Memur

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter V.

Yönetim Hizmetleri

6

Erkan Küçükkılınç

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Kalite Güvencesi

Yönetim Hizmetleri

7

Enes Hoyladı

Öğrenci Konseyi Başkanlığı

Öğrenci Temsilcisi

Tüm Faaliyet Alanları

8

Mehmet Barış Yıldız

İKÇÜ Kalite Topluluğu

Öğrenci Temsilcisi

Tüm Faaliyet Alanları

9

Prof. Dr. Yasemin Tokem

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm Başkanı

Eğitim-Öğretim

10

Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Müdür Yardımcısı

Eğitim-Öğretim

11

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Sağnak

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Öğretim Üyesi

Eğitim-Öğretim

12

Dr. Öğr. Üyesi Perihan Çetin

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğretim Üyesi

Eğitim-Öğretim

13

Dr. Öğr. Üyesi Funda İfakat Tengiz

Tıp Fakültesi

Öğretim Üyesi

İKÇÜ Bologna Koordinatörü

Eğitim-Öğretim

Özel Uzmanlık Alanı

(Bologna)

14

Mustafa Kaya

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Eğitim-Öğretim

15

Fatih Can

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Eğitim-Öğretim

16

Arş. Gör. Özgür Polat

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Araştırma Görevlisi

Eğitim-Öğretim

17

Prof. Dr. Mehmet Çevik

Fen Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Müdürü

AR-GE ve Girişimcilik

18

Prof. Dr. Kutlay Sever

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Öğretim Üyesi

AR-GE ve Girişimcilik

19

Dr. Öğr. Üyesi Özgün Başer

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Öğretim Üyesi

AR-GE ve Girişimcilik

20

Dr. Öğr. Üyesi Halil Koyu

Eczacılık Fakültesi

Öğretim Üyesi

AR-GE ve Girişimcilik

21

Öğr. Gör. Dr. Sümeyye Sınır

Proje Genel Koordinatörlüğü

Öğretim Görevlisi

AR-GE ve Girişimcilik

22

Doç. Dr. Ender Akan

Diş Hekimliği Fakültesi

Öğretim Üyesi

Başhekim

Toplumsal Katkı

23

Doç. Dr. Ferhan Elmalı

İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme U.A.M.

Merkez Müdürü

Toplumsal Katkı

Özel Uzmanlık Alanı

(İstatistik)

24

Doç. Dr. Esra Meltem Koç

Sağlık U.A.M.

Merkez Müdürü

Toplumsal Katkı

25

Dr. Öğr. Üyesi Onur Karadal

Su Ürünleri Fakültesi

Dekan Yardımcısı

Toplumsal Katkı

26

Öğr. Gör. Özkan Büyük

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi

Toplumsal Katkı

27

Doç. Dr. Yasin Bulduklu

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Rektör Danışmanı

Koordinatör

Yönetim Hizmetleri

Özel Uzmanlık Alanı

(Kurumsal İletişim)

28

Doç. Dr. Burcu Öksüz

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Öğretim Üyesi

Yönetim Hizmetleri

Özel Uzmanlık Alanı

(Medya ve İletişim)

29

Dr. Öğr. Üyesi Nisa Akın

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öğretim Üyesi

Yönetim Hizmetleri

30

Fatih Tunçez

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Yönetim Hizmetleri

Özel Uzmanlık Alanı 

(Bilgi Yönetim Sistemi)

31

Hayri Karaca

Personel Daire Başkanlığı

Daire Başkan V.

Yönetim Hizmetleri

Özel Uzmanlık Alanı

(İnsan Kaynakları)

 
Menüyü Kapat