HABERLER
daha fazlası>
 • DEVAMINI OKUYUN
  2 Gün Önce
  Maaş Tahakkuk, Kesenek ve SGK İşlemleri ve Ek Ders Eğitim

  Üniversitemiz hizmetiçi eğitim programı kapsamında 05 Kasım 2019 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erkan KÜÇÜKKILINÇ, Şube Müdürü Şefika İŞLEK, Bilgisayar İşletmeni Şebnem EKİNCİ KAYACAN tarafından Hekim Hacı Paşa Konferans Salonunda gerçekleştirme görevlileri, maaş mutemetleri, ek ders mutemetleri ve ilgili personele yönelik “Maaş Tahakkuk, Kesenek ve SGK İşlemleri ve Ek Ders” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.

   

  Sunuma erişmek için lütfen tıklayınız

 • 2019 Yılı İç Tetkik Açılış Toplantısı

  2019 Yılı Kalite Sistemleri Çalışma Planı (PL/GNL/01) ile Üniversitemiz iç tetkik süreci Kurum genelinde uygulanması amacıyla, 14.10.2019 - 15.11.2019 tarihleri arasına programlanmıştır. 

  Tetkik sürecinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, görevlendirilen iç tetkikçilerimize yönelik Başkanlığımız tarafından, 11.10.2019 Cuma günü, saat 10:00 - 12:00 arasında Hekim Hacı Paşa Konferans Salonunda, İç Tetkik Açılış Toplantısı ve Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

  2019 Yılı İç Tetkik Planına ulaşmak için lütfen tıklayınız..

  2019 Yılı İç Tetkik Açılış Toplantısı Sunumuna ulaşmak için lütfen tıklayınız..

 • Alt Proses Dokümantasyonu Koordinasyon Toplantısı

  Üniversitemiz tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standardı 4.4. Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri şartına uygunluğunu, yeterliliğini ve sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla, Üniversitemiz Ana Prosesleri altında yer alacak Alt Prosesler belirlenmiş ve bu Alt Proseslerin dokümantasyonu için işbirliği yapılacak birimler tespit edilmiştir.

  Alt Proseslerin dokümantasyonu sürecini koordine edecek Kalite Komisyonu üyelerimizin katılımı ile iş birliği yapılacak birimlerimizde görevli Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Merkez Müdürü ve Yardımcıları, Koordinatör ve Daire Başkanları ile birlikte Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Sekreterleri ve ilgili Şube Müdürlerine yönelik, Başkanlığımız tarafından 27.09.2019 Cuma günü, 10:00 ila 11:00 saatleri arasında Hekim Hacı Paşa Konferans Salonunda Koordinasyon Toplantısı düzenlenmiştir.

  Alt Proses Dokümantasyonu Koordinasyon Toplantısı Sunumuna ulaşmak için lütfen tıklayınız..

 • Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/04)

  Üniversitemiz Kalite Komisyonu, 23.09.2019 Pazartesi günü, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE başkanlığında; Üniversitemiz faaliyetlerine ilişkin Ana Proses ve Alt Proseslerin belirlenmesi, Alt Proseslerin dokümante edilmesi için iş birliği yapılacak birimlerin kararlaştırılması, İş birliği yapılacak birimler ile Alt Proseslerin dokümante edilmesi sürecinin bir plana bağlanması ve ayrıca, Standardın 5.2.1. Kalite Politikasının Oluşturulması şartı gereği yürütülen çalışmalar neticesinde ortaya çıkan Kalite Politikasının görüşülmesi gündem maddeleri ile bir araya gelmiştir.

   

  Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2019/04)'na ulaşmak için tıklayınız..

  Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/04) Sunumuna ulaşmak için tıklayınız..

 • Kalite Birim Sorumlusu ve Birim Yöneticilerine yönelik TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve Kalite Doküman Yönetim Sistemi (V2) Uygulamalı Eğitimi

  Bilindiği üzere, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ile düzenlenen Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu gereğince, kurumsal kalite sistemleri çalışmalarımız Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

   

  Yürütülen çalışmaların etkinliğini ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standardı, 7.5. Dokümante Edilmiş Bilgi şartı çerçevesinde, halihazırda kullandığımız Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)'nin yenilenmesi çalışmaları Bilgi İşlem ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda yürütülmüştür.

   

  Bu kapsamda, yenilenen KDYS'nin tüm birimlerimiz tarafından kullanımına geçişinde adaptasyonun sağlanarak sistemin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla, Üniversitemiz Kalite Birim Sorumluları ile birlikte birim yöneticilerine yönelik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 21.08.2019 ve 28.08.2019 Çarşamba günü, Hekim Hacı Paşa Konferans Salonunda uygulamalı eğitim verilmiştir.

   

  Eğitime ilişkin Sunuma ulaşmak için lütfen tıklayınız..

 • Üniversitemiz Kalibrasyon, Bakım ve Onarım Faaliyetlerine İlişkin Toplantı

  Üniversitemizde yürütülen Kalibrasyon, Bakım ve Onarım faaliyetlerinin kurumsal nitelikte güncel organizasyonel yapıya göre düzenlenmesini sağlayarak sürdürülebilirliğini ve etkinliğini güvence altına almak ve Gözetim Tetkiki ile ortaya çıkan uygunsuzluğun giderilmesi amacıyla, 27.08.2019 Salı günü Rektörlük Toplantı Salonunda, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Adnan KAYA başkanlığında Kalibrasyon, Bakım ve Onarım faaliyetlerine direk yada dolaylı yoldan ilgisi bulunan tüm birim yöneticilerinin katılımı ile toplantı düzenlenmiştir.

   

  Toplantıya ilişkin Sunuma ulaşmak için lütfen tıklayınız..

  Toplantı Kararları Tutanağına ulaşmak için lütfen tıklayınız..

 • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi

  Üniversitemizde yürütülen Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi (YÖK KGS) ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) çalışmalarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak ve Kalite Komisyonu üyelerimizin TS EN ISO 9001:2015 KYS Standardı hakkında sahip oldukları bilgi ve tecrübenin güncellenerek artırılması amacıyla, Türk Standardları Enstitüsü Baş Denetçisi ve Eğitmen Endüstri Mühendisi Deniz KAYA BALCI tarafından 05-06-07 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyon üyelerimize yönelik sertifikalı TS EN ISO 9001:2015 KYS Temel Eğitimi ve Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi düzenlenmiştir.

 • Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/03)

  Üniversitemiz Kalite Komisyonu, 19.06.2019 Çarşamba günü, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE başkanlığında;

  • TS EN ISO 9001:2015 KYS'nin Üniversitemiz birimleri bazında kapsamının belirlenmesi,
  • TSE Ege Bölge Müdürlüğü tarafından, Kalite Komisyonuna yönelik TS EN ISO 9001:2015 KYS Temel Eğitimi ve Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi düzenlenmesi kararının verilmesi,
  • YGG Toplantı Kararları (2019/01)'nın 2'nci ve 8'inci maddelerinin görüşülmesi,

  gündem maddeleri ile bir araya gelmiştir.

   

  Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2019/03)'na ulaşmak için tıklayınız..

  Kalite Komisyonu Toplantısı (2019/03) Sunumuna ulaşmak için tıklayınız..

 • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki

  Üniversitemizde yürütülen kalite sistemleri çalışmalarının TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygunluğunu, yeterliliğini ve sürdürebilirliğini güvence altına almak üzere, 30-31 Mayıs 2019 tarihlerinde Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE ev sahipliğinde, TSE Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından görevlendirilen tetkik görevlileri Figen YAŞAR, İsmail ÜNLÜ ve Mehmet KELEŞ'in katılımı ile Üniversitemizde Gözetim Tetkiki gerçekleştirilmiştir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur..

 • Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı (2019/01)

  23.05.2019 Perşembe günü, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 9.3.2. Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri başlığı ile belirlenen gündem maddeleri çerçevesinde, Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE önderliğinde; rektör yardımcıları, tüm akademik ve idari birimlerin üst amirleri ve Üniversitemiz Kalite Komisyonu üyelerinin katılımıyla Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı (2019/01) gerçekleştirilmiştir.

  YGG Toplantısının (2019/01) içeriğini ortaya koyan Sunum ile birlikte, toplantı çıktısı niteliğinde olan YGG Toplantı Kararları Gerçekleşme Durum Raporu (2017/01) ve YGG Toplantı Kararları Tutanağı (2019/01) bilgilerinize sunulmuştur.

  • YGG Toplantı Sunumu (2019/01)'na ulaşmak için tıklayınız..
  • YGG Toplantı Kararları Gerçekleşme Durum Raporu (2017/01)'na ulaşmak için tıklayınız..
  • YGG Toplantı Kararları Tutanağı (2019/01)'na ulaşmak için tıklayınız..

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur..
Başa Dön