İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Genel Bilgiler

KURULUŞ MEVZUATI

KURULUŞ VE GENEL BİLGİLER:

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 yılında kurulmuştur.

Vizyon

Kaliteli hizmet sunan, hesap verebilen lider bir başkanlık olmak.

Misyon

Üniversitemizin stratejik yönetim modeli ile yönetilmesi, mali hizmetlerin yürütülmesinde kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkin çalışmasını sağlayacak yöntem, ilke ve standartları belirlemek.

Değerler

Lider, öncü ve örnek;
Başkanlığımız misyon ve vizyonu gereği yürütmekte olduğu işlere en önce adapte olan, diğer kurumlara örnek teşkil eden çalışmalar yapmak.

Mükemmeli Arayan;
Üniversitemizin “Misyon ve Vizyonu” gereği en iyiyi yakalamaya çalışan, mükemmel hizmet için gayret sarf eden.

Sürekli İyileştirme;
Başkanlığımızın en temel hedefi sürekli iyileştirme.

Katılımcı ve işbirliğine inanan ekip çalışması yürütmek; 
Katılımcı personel anlayışı ile Başkanlığımızda ekip çalışması ön planda tutularak, tüm personelin fikirlerine değer verilen, birbirine saygı duyan ve güvenen personele sahip olan.

Menüyü Kapat