İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Misyon, Vizyon, Temel Değerler

Misyon

Üniversitemizin stratejik yönetim modeli ile yönetilmesi, mali hizmetlerin yürütülmesinde kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkin çalışmasını sağlayacak yöntem, ilke ve standartları belirlemek

Vizyon

Kaliteli hizmet sunan, hesap verebilen lider bir başkanlık olmak.

Temel Değerler

Lider, öncü ve örnek;
Başkanlığımız misyon ve vizyonu gereği yürütmekte olduğu işlere en önce adapte olan, diğer kurumlara örnek teşkil eden çalışmalar yapmak.

Mükemmeli Arayan;
Üniversitemizin “Misyon ve Vizyonu” gereği en iyiyi yakalamaya çalışan, mükemmel hizmet için gayret sarf eden.

Sürekli İyileştirme;
Başkanlığımızın en temel hedefi sürekli iyileştirme.

Katılımcı ve işbirliğine inanan ekip çalışması yürütmek; 
Katılımcı personel anlayışı ile Başkanlığımızda ekip çalışması ön planda tutularak, tüm personelin fikirlerine değer verilen, birbirine saygı duyan ve güvenen personele sahip olan.

 

Menüyü Kapat