İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kanun

NO

ADI

YAYIN TARİHİ

SON REVİZYON TARİHİ

KAYNAĞI

5018

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

24/12/2003

17/4/2020

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5018&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

4734

Kamu İhale Kanunu

22/1/2002

13/2/2020

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4734&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

4735

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

22/1/2002

20/2/2020

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4735&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

193

Gelir Vergisi Kanunu

6/1/1961

26/3/2020

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=193&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=4

213

Vergi Usul Kanunu

10/1/1961

7/12/2019

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=213&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=4

2489

Kefalet Kanunu

6/6/1934

9/7/2018

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2489&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3

2547

Yükseköğretim Kanunu

6/11/1981

17/4/2020

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2547&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

2886

Devlet İhale Kanunu

10/9/1983

1/1/2020

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2886&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

2914

Yükseköğretim Personel Kanunu

13/10/1983

9/7/2018

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2914&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

3065

Katma Değer Vergisi Kanunu

2/11/1984

24/12/2019

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3065&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

488

Damga Vergisi Kanunu

11/7/1964

9/7/2018

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=488&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

6245

Harcırah Kanunu

18/2/1954

26/10/2018

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6245&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3

657

Devlet Memurları Kanunu

23/7/1965

18/6/2020

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

4749

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

9/4/2002

26/3/2020

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4749&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

2809

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

30/3/1983

17/4/2020

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2809&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

5510

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

16/6/2006

5/5/2020

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5510&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

6085

Sayıştay Kanunu

19/12/2010

10/12/2018

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6085&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Menüyü Kapat