İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Yönetmelik

ADI

YAYIN TARİHİ

SON REVİZYON TARİHİ

KAYNAĞI

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik

27/11/2007

25/8/2009

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11739&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Devlete Ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi Ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik

13/8/1983

-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=836510&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

25/2/2011

13/11/2019

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=14742&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik

13/3/1975

-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=79493&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

23/12/2014

1/1/2020

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20147052&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

17/3/2006

-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10027&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

5/7/2008

15/7/2009

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12241&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

26/2/2018

-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24413&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

2/10/2006

17/3/2017

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200610970&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

10/10/2006

7/10/2016

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10691&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

26/4/2006

-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10205&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

23/1/2007

27/6/2019

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200610932&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

19/10/2006

15/6/2019

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200611058&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5

Limit Dışı Kalan Vekâlet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik

8/7/2012

-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20123327&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

15/11/1990

5/2/2010

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=90748&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

6/2/2013

-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17099&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

9/10/1991

3/5/2019

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=912268&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

27/12/2014

24/2/2018

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20357&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

31/12/2005

11/10/2017

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9815&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21/1/2006

26/1/2013

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20059912&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

31/12/2005

-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9814&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21/1/2006

-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20059913&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

18/2/2006

-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20069972&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

Taşınır Mal Yönetmeliği

18/1/2007

22/4/2016

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200611545&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

10/6/2020

-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2646&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5

Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik

06/10/2016

-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=22912&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

26/11/2016

7/6/2018

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23065&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

23/11/2018

-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=28996&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Menüyü Kapat