İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Usul ve Esaslar

SIRA NO MEVZUATIN ADI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ
1 Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları 30.06.2013
2 Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Tezsiz Yüksek Lisans Programları Uygulama Esas Ve Usulleri 01.01.2005
3 TÜBİTAK Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari Ve Mali Esaslar 13.03.2010
4 TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması Ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas Ve Usuller 01.01.2009
5

Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları

30.06.2012
6 2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in Uygulama Usul Ve Esasları Genelgesi  
7 Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri İle Yardımcı Doçent, Doçent Ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usûl Ve Esaslar 01.01.2012
8 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul Ve Esaslar  
9 Tıp Fakültesi Öğrencilerine İntörn Eğitimi Döneminde Uygulama Çalışmaları Karşılığında Ödenecek Ücrete İlişkin Usûl Ve Esaslar 15.09.2012
10 Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar 15.04.1997
11 Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslar 01.02.2013
12 Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas Ve Usulleri 01.01.2005
13 Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas Ve Usuller 21.03.2013
14 01.01.2010
15 Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 08.05.2012
16  
17 30.06.2014
18 Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Aktarımı, Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile İlgili Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar 01.01.2015
19 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2016 Yılı Toplulaştırılmış Projelerin Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisi Hakkında Usul ve Esaslar 16.05.2016
20 Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 29.06.2012
21 Taşınmaz Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları 03.12.2019

 

Menüyü Kapat