İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ve Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar hükümleri çerçevesinde 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporunu içerecek şekilde hazırlanan Üniversitemiz 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve Eki yayımlanmıştır.

Menüyü Kapat